Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-667694691052 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
963,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: rôto chọn điện
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Cánh quạt/Dongcheng\Z1G-FF-15 Cánh quạt/Dongcheng\Z1G-FF-6 Cánh quạt/Dongcheng\Z1G-FF05-6 Cánh quạt/Dongcheng\Z1G-FF04-15 Cánh quạt/Dongcheng\Z1G- FF02-15 (quy trình cuộn dây thủ công cải tiến) Rotor/Dongcheng\Z1G-FF-10 Rotor/Dongcheng\DZG1350-6/06-6 Stator/Dongcheng\Z1G-FF02-15 Stator/Dongcheng\Z1G- FF-10 stator/Dongcheng\Z1G-FF -15 stato/Dongcheng\Z1G-FF-6 stato/Dongcheng\Z1G-FF05-6 stato/Dongcheng\Z1G-FF04-15 stato/Dongcheng\DZG1350- 6/06-6
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch
Dongcheng điện chọn cánh quạt Daquan Z1G-FF05-6 phụ kiện đầy đủ dây đồng stator FF-15 động cơ gốc 65 chọn điện máy khoan bosch

0965.68.68.11