Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-676589680190 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,140,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DCJZ13
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: DCJZ03-13 kim loại trần DCJZ03-13 một lần sạc và một lần sạc 2.0 DCJZ03-13 hai pin một lần sạc 2.0 DCJZ03-13 một sạc một lần sạc 6.0 DCJZ03-13 hai pin một sạc 6.0 DCJZ05-13 kim loại trần DCJZ05-13 một sạc 2,0 DCJZ05-13 Hai pin và một lần sạc2,0 DCJZ05-13 Một lần sạc và một lần sạc6,0 DCJZ04-13 Kim loại trần DCJZ04-13 Một lần sạc và một lần sạc2,0 DCJZ04-13 Hai pin và một lần sạc2,0 DCJZ04-13 Một lần sạc và một lần sạc6,0
Loại máy khoan điện: Máy khoan điện cầm tay
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: không có
Số hàng: 03-13
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch
Dongcheng DCJZ03-13 Không chổi than Impact Lithium Diamond 20V Light Type 2.0 Đa dạng không chổi than kim cương bình tĩnh máy khoan bosch

0965.68.68.11