Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-631921721758 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
191,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Φ6mm đơn Φ8mm đơn Φ10mm đơn Φ12mm đơn Φ6mm bốn Φ8mm ba Φ10mm hai Φ12mm hai Φ6mm mười Φ8mm mười Φ10mm năm Φ12mm năm Φ6mm Φ8mm mỗi chiếc Một Φ8mm Φ10mm mỗi Φ10mm Φ12mm mỗi (6 + 8 + 10 mm) +12) mm mỗi (6 + 8 + 10 + 12) mm mỗi
Số hàng: Máy khoan tường đa năng Dongcheng
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan
Dongcheng đa chức năng mũi khoan tường bê tông xi măng đục lỗ mũi khoan gạch tay khoan điện mũi khoan xoắn tam giác máy khoan

0965.68.68.11