Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-642586692940 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,004,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: J1Z-FF10-10
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu sắc: [Mâm cặp sắt] Gói tiêu chuẩn J1Z-FF03-6 [mâm cặp sắt] Gói vít J1Z-FF03-6 [mâm cặp sắt] Gói vít khoan J1Z-FF03-6 [mâm cặp tự khóa] Gói tiêu chuẩn J1Z-FF03-6K [mâm cặp tự khóa] Gói vặn vít J1Z-FF03-6K [mâm cặp tự khóa] Gói khoan và vặn vít J1Z-FF03-6K [mâm cặp sắt] Gói tiêu chuẩn 460W [mâm cặp sắt] Gói vặn vít 460W [Mâm cặp sắt] Khoan và vặn vít 460W gói [mâm cặp tự khóa] Gói tiêu chuẩn 460W [mâm cặp tự khóa] Gói vặn vít 460W [mâm cặp tự khóa] Gói khoan và vặn vít 460W
Loại máy khoan điện: Máy khoan điện cầm tay
Điện áp: 220V
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Collet: Collet đa năng
Khả năng kẹp tối đa: 10mm
Số mặt hàng: J1Z-FF10-10
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện
Dongcheng cầm tay điện máy khoan gia đình 220V đa chức năng khoan vặn vít cơ điện máy khoan súng lục nhỏ máy khoan vặn vít điện

0965.68.68.11