Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-682323999147 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
932,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DCJZ03-13
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: --- Máy khoan điện DCJZ2050 (ánh sáng 50N m) DCJZ2050 kim loại trần DCJZ2050 [2.0 một pin và một sạc] DCJZ2050 [2.0 hai pin và một sạc] DCJZ2050 [2.0 hai pin và một sạc] + gói --- điện khoan DCJZ04-13 (cỡ vừa 60N m) DCJZ04-13 kim loại trần DCJZ04-13 [2.0 một pin và một sạc] DCJZ04-13 [2.0 hai pin và một sạc] DCJZ04-13 [2.0 hai pin và một sạc] + gói DCJZ04-13 [4.0 một pin và một lần sạc]] DCJZ04-13 [4.0 hai pin và một lần sạc] DCJZ04-13 [4.0 hai pin và một lần sạc] + gói --- máy khoan va đập DCJZ05-13 (kích thước trung bình 60N m ) DCJZ05-13 kim loại trần DCJZ05-13 [2.0 một lần sạc và một lần sạc]] DCJZ05-13 [2.0 hai pin và một sạc] DCJZ05-13 [2.0 hai pin và một sạc] + gói DCJZ05-13 [4.0 một lần sạc và một lần sạc] DCJZ05-13 [4,0 hai pin và một lần sạc] DCJZ05-13 [4,0 hai pin Một lần sạc] + Gói --- Máy khoan va đập DCJZ03-13 (Nặng 120N m) DCJZ03-13 Bare Metal Một lần sạc] + gói DCJZ03 -13 [6,0 một pin và một lần sạc] DCJZ03-13 [6,0 hai pin và một lần sạc] DCJZ03-13 [6,0 hai pin và một lần sạc] + gói --- máy khoan điện DCJZ06-13 (tải nặng 120N m) DCJZ06- 13 [4.0 một pin và một sạc] DCJZ06-13 [4.0 hai pin và một sạc] DCJZ06-13 [4.0 hai pin và một sạc] + gói 02-16E [4.0 một pin và một lần sạc] 02-16E [4.0 hai pin và một lần sạc] Sạc] 02-16E [4.0 hai pin và một lần sạc] + gói
Loại máy khoan điện: máy khoan va đập
Số mặt hàng: DCJZ03-13
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita
Dongcheng 20V lithium bình tĩnh sạc điện không sử dụng máy khoan điện dcjz03-13 may khoan makita

0965.68.68.11