Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-672154969415 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,494,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DCJZ05-13 / 04-13 / 03-13
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: [Máy ​​khoan tác động 03-13E] Điện đơn 4.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan tác động 03-13E] Điện đơn 4.0 [Máy ​​khoan tác động 03-13E] Điện đôi 4.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan tác động 03-13E] Điện đôi 4.0 [03- Máy khoan va đập 13E] Điện đơn 6.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan tác động 03-13E] Điện đơn 6.0 [Máy ​​khoan tác động 03-13E] Điện đôi 6.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan tác động 03-13E] Điện đôi 6.0 [Máy ​​khoan điện Lithium 04-13E] Đơn Electric 4.0 [Standard [04-13E Lithium Drill] Single Electric 4.0 [04-13E Lithium Electric Drill] Double Electric 4.0 [Standard [04-13E Lithium Electric Drill] Double Electric 4.0 [04-13E Lithium Electric Drill] Single Electric 6.0 [ Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan điện 04-13E Lithium] Điện đơn 6.0 [Máy ​​khoan điện 04-13E Lithium] Điện đôi 6.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan điện 04-13E Lithium] Điện đôi 6.0 [Máy ​​khoan tác động 05-13E] Điện đơn 4.0 [Tiêu chuẩn [05 Máy khoan tác động -13E] Điện đơn 4.0 [Máy ​​khoan tác động 05-13E] Điện kép 4.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan tác động 05-13E] Điện đôi 4.0 [Máy ​​khoan tác động 05-13E] Máy điện đơn 6.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan tác động 05-13E] Đơn Điện 6.0 [Máy ​​khoan tác động 05-13E] Máy khoan điện kép 6.0 [Tiêu chuẩn [Máy ​​khoan tác động 05-13E] Máy khoan điện kép 6.0
Loại máy khoan điện: máy khoan va đập
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Chuck: Chuck nhanh
Khả năng kẹp tối đa: 13mm
Số mặt hàng: DCJZ03-13E
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường
Dongcheng 20v không chổi than Lithium Diamond Strike Khoan điện tích đa chức năng Vít Dao Dongcheng DCJZ03-13 máy khoan tường

0965.68.68.11