Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải Máy cắt vải

MÃ SẢN PHẨM: TD-681381332576 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
4,473,000 đ
Phân loại màu:
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Không có điện 125a cắt điện Birch Sword Khoa Cắt chân Chân dung cắt cắt cắt kéo cắt điện cắt laser vải cắt laser vải
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: 125A
sản xuất tại trung quốc
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: Máy loại 90 + dây nguồn 3 mét, Máy tuabin đồng loại 100 loại động cơ đồng + Máy tuabin đồng loại 3 mét dòng 110 loại động cơ đồng hoàn toàn + Dòng 15 mét Máy tuabin đồng loại 110 loại động cơ đồng + 3 mét dòng 100 loại toàn bộ động cơ đồng Máy tua bin + 10 mét dòng 110 loại tất cả đồng động cơ máy tua bin đồng + 10 mét dòng 100 loại tất cả động cơ đồng Máy tua bin đồng + 15 mét dòng 90 loại tất cả động cơ đồng Máy tua bin đồng + 5 mét Dòng 100 loại tất cả động cơ đồng Máy tuabin đồng + 5 mét dòng 110 Loại máy tuabin đồng toàn bộ động cơ đồng + 5m dây Loại 90 loại toàn bộ động cơ đồng Máy tuabin đồng + 3m dây Loại 125 máy tua bin đồng động cơ hoàn toàn bằng đồng + 3m dây Loại Máy tuabin đồng 125 động cơ hoàn toàn bằng đồng + dây 5m máy kiểu 125 + nguồn điện 3m Dòng máy 100 + dây nguồn 3 mét Máy kiểu 110 + dây nguồn 3 mét
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Thời gian bảo hành: 10 năm

0965.68.68.11