giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay Máy cắt vải

MÃ SẢN PHẨM: TD-684497099248 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,799,000 đ
Phân loại màu:
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: 5VAX3_1625039276354
sản xuất tại trung quốc
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: Máy 100A - Dòng 3m - Máy Fenggang lưỡi 100A - Dòng 1,8m - Máy Fenggang lưỡi 100A - Dòng 3m - Máy Fenggang 110A - Dòng 3m - Máy Fenggang 110A - Dòng 1,8m - Máy Fenggang Blade 110A Đồng -3m Dây - Dao Fenggang 125A Máy-3m Dây-Dao Fenggang 125A Máy-Dây 1,8m-Dao Fenggang 125A Máy đồng-Dây 3m-Dao Fenggang Máy 90B- 3 Mì - Máy Đồng 90B Lưỡi Fenggang - Mì 3m - Fenggang Lưỡi dao Máy 90B - Mì 1.8m - Lưỡi dao Fenggang
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Thời gian bảo hành: 10 năm
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay
giá máy cắt vải công nghiệp Dệt vải kéo điện cắt máy cắt máy cắt máy cắt máy cắt kéo bằng velvet slot điện máy cắt vải mini máy cắt vải cầm tay

0965.68.68.11